Набиране на сезонни работници

НАШАТА ЦЕЛ 

Ние сме в активен период по набиране на работници за нашата есенна реколта.
Ако сте в състояние веднага да започнете работа, моля, свържете се с екипа по набиране на работници, веднага щом приключите регистрацията си.

Това, към което се стреми компанията, е да бъде на челно място в производствената индустрия, доставяйки качествена продукция на добри цени за удоволствие и радост на своите клиенти.

Като правим това, ние се стремим да предложим висок стандарт на наемане на работа и настаняване на своите сезонни работници, които включват местно население и граждани на Европейския съюз.